รวมเรื่องเล่า ตำนาน ในอดีต เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบ

นำเเสนอเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่เกินขึ้นในอดีตและถูกเล่าขานกันต่อมา จากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ เช่น ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ เรื่องเล่าอันโด่งในช่วงสงครามเวียดนาม อย่างเรื่อง Babylift Operation ที่เป็นเรื่องของปฏิบัติการขนย้ายเด็กกว่า 3,000 ชีวิต ที่เวียดนามใต้ โดยทหารสหรัฐอเมริกา เพื่อหนีจากสงคราม และเรื่องอื่นๆอีกมาหมาย อ่านสนุก อ่านได้ที่นี่

Learn What You Need To Make Travel Plans

Learn What You Need To Make Travel Plans

April 21, 20214 min read

Not much excites us more than traveling. No matter where your travels may take you, it is imperative that you have some basic knowledge in hand. The following article will…

Find Out How To Make Travel Fun And Easy

Find Out How To Make Travel Fun And Easy

April 21, 20214 min read

While travel can be a rewarding, fun experience, it can also be dangerous and daunting! If you’re planning a trip and aren’t sure what to expect, read on to find…

Don’t Travel Until You Read These Great Tips

Don’t Travel Until You Read These Great Tips

April 21, 20214 min read

Although traveling nationally or internationally gives you the opportunity to see the world and interact with people of all backgrounds, it can also be a hassle, an expense or even…